@Huy-Anh
Thớt cho hỏi Omni - channel là khái niệm gì vậy? thớt có thể giải thích kĩ hơn được không