Xét về đẳng cấp thị trường thì hàng Malaysia hơn hẳn Việt nam.
Do vậy mà nhiều loại hàng hoá của Malaysia có mặt tại Việt nam.
Còn Việt nam thương hiêu quốc gia chưa tốt nên còn khó cạnh tranh ..