Nhật Bản thích đồ thủ công mĩ nghệ của Việt nam.
Nhưng ta nên tập trung vào các sản phẩm có giá trị như gốm sứ kết hợp sơn mài, kết hợp các loại vật liệu khác...