Thị trường Việt nam có những đặc điểm riêng.
DO đó xây dựng mô hình cần dựa trên các yếu tố và đặc điểm nhất định nếu không sẽ bị thất bại..
TUy nhiên ngày nay các chuỗi đều là những tập đoàn có tài chính và tiềm lực mạnh
Họ sẵn sàng để thử nghiệm ...
DO đó các chuỗi đang phát triển một cách rầm rộ.
Tầm 5 năm nữa sẽ biết những chuỗi nào sẽ tồn tại đúng với quy luật thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng