http://ddvt.vn/topic/4846/mô-hình-hub-and-spoke-trong-thương-mại-điện-tử-xuyên-biên-giới-phần-2