Mục nè chuyển sang phần ECUS thì đúng nhất :)
Thím nhỉ?