Hiện tại đang có đề án thành lập cái gọi là Ủy ban logistics..
Không biết bao giờ mới có thể được thành lập để hoàn thiện các vấn đề nhằm phát triển logistics một cách hiệu quả, phát huy tiềm năng của vị trí địa lý ...