Buôn bán hàng hóa ở Lào đã tăng trung bình 20% hàng năm trong vòng 10 năm qua. Nhưng Lào thực hiện hầu hết thương mại này với các nước láng giềng: Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam chiếm 85% khối lượng thương mại của Lào. Điều này chủ yếu là do Lào là quốc gia không có biển duy nhất trong khu vực làm tăng chi phí thương mại quốc tế lên tới 50%. Điều này có nghĩa là việc cải thiện kết nối giao thông có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của Lào