Lazada là một thương hiệu mới nhưng có hệ thống back up quá tốt..
Và hiện nay đang phát triển mạnh mẽ...