Cửa khẩu của Việt Nam Tuyến đường nối Cửa khẩu của Lào
Lao Bảo (Quảng Trị) Đường 9 Đen-sa-vẳn (savannakhet)
Cầu Treo (Hà Tĩnh) Đường 8 Nặm Phao (Bolykhămxay)
Na Mèo (Thanh Hoá) Đường 217 Nậm Xôi (Hủa Phăn)
Cửa khẩu của Việt Nam Tuyến đường nối Cửa khẩu của Lào
Tây Trang (Điện Biên) Đường 42 Pang Hốc (Phongxalỳ)
Nậm Cắn (Nghệ An) Đường 7 Nặm Cắn (Xiêng Khoảng)
Cha Lo ( Quảng Bình) Đường 12 Na Phàu (Khăm Muộn)
Bờ Y (Kon Tum) Đường 18 Phu cưa (Attapư)