Tư duy “hậu cần” không đủ kích thước để nói về logistics.
“Hậu cần” thì dừng lại còn logistics (chứ không phải lô-gi-stíc!) sẽ tiếp tục đi tới phía trước, đó là điều cần khẳng định!