@bích-ngọc :Nói một cách dễ hiểu, Phần mềm dịch vụ SaaS (hay Software-as-a-Service) là một dạng phần mềm chạy trên nền Web có thể truy cập từ xa (như máy tính, smartphone, ..) mà bạn có thể sẽ phải trả tiền hàng tháng cho dịch vụ phần mềm này. Nhưng khoản chi phí này thường nhỏ hơn nhiều so với chi phí doanh nghiệp bạn bỏ ra để phát triển từ đầu, vận hành và bảo trì.

Như vậy ưu điểm lớn nhất của SaaS là mọi vấn đề phát sinh và gánh nặng kỹ thuật để phần mềm vận hành tốt đều sẽ do nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm, từ việc đảm bảo hệ thống máy chủ chạy tốt, đến việc cập nhật thường xuyên, duy trì bảo mật, v.v.. Tức là bạn chỉ mua dịch vụ và sử dụng thôi, không cần phải duy trì 1 bộ phận IT để lo như trước đây nữa.