Cùng với cảng biển, các địa phương tại miền Trung đặt nhiều kỳ vọng từ việc đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay. Một khi sân bay được nâng cấp và kết nối, đồng nghĩa du khách, nhà đầu tư sẽ tìm đến nhiều hơn, tạo động lực phát triển cho địa phương.
Trong Quy hoạch Phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, khu vực miền Trung có 7 sân bay, gồm 3 sân bay quốc tế (Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh) và 4 sân bay quốc nội (Chu Lai, Pleiku, Phù Cát, Tuy Hòa). Chính phủ cũng đã quyết định tập trung nghiên cứu, tiến hành nâng cấp, mở rộng 21 sân bay hiện hữu để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không; trong đó miền Trung có các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hoà.