Đã có nhiều thay đổi trong ngành công nghiệp vận chuyển và Logistics. Khi thế giới ngày càng kết nối hơn, nhu cầu của người tiêu dùng càng tiến xa. Điều này đòi hỏi các công ty phải làm việc hết sức cẩn thận, xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng nhưng vẫn phải duy trì các mục tiêu ổn định tài chính. Khi các công ty tập trung vào kết quả cuối cùng, thì sự hài lòng của khách hàng, lợi ích từ phát triển quy trình, lợi nhuận cùng với tăng trưởng sẽ đến một cách rất tự nhiên. Vì vậy, chẳng có lý do gì mà bạn không bắt đầu hợp tác với các doanh nghiệp 3PLs và cùng tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp và cả khách hàng.