Em muốn bắt tay vào việc mua bán cước mà thấy không biết nên bắt đầu từ đâu?
Kiến thức học đủ cả..
Kiến thức Sales cũng biết.
Mỗi tìm khách hàng khó quá trời đất...
Rất mong cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm ..
Nhất là sales forwarding quốc tế
em biết tiếng Anh
Chứ em thấy bà con Pờ rồ quá nên thấy nhụt chí ...