Ai có ERP tốt kết nối va áp dụng block chain và AI nữa thì hiện giờ là vô đối nhỉ?