Từ kinh nghiệm lựa chọn bên thứ ba của khách hàng mà các cty LSP phải có cách thức để đáp ứng hơn nữa..
Cạnh tranh ngày càng cao..