Có danh mục các mặt hàng cần dán nhãn năng lượng không nhỉ?
Trước đây mình có gặp rắc rối với Bộ công thương về vấn đề này ..