Từ 01/06/2018, khai báo C/O tại VCCI sẽ chuyển sang khai trên phần mềm COMIS http://comis.covcci.com.vn/ ( http://hstn.covcci.com.vn/ )
Quý doanh nghiệp chú ý!
Trong quá trình ký điện tử có vướng mắc đề nghị doanh nghiệp liên hệ hỗ trợ qua các số máy sau:

Doanh nghiệp cấp C/O tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An liên hệ số máy: 1900.545407 hoặc 0243.576.5146

Doanh nghiệp cấp C/O tại Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Tiền Giang, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Thuận, Khánh Hòa liên hệ số máy: 0243.576.5146 (ấn số 1)

Doanh nghiệp có nhu cầu mua Chữ ký số xin liên hệ số máy: 093.464.9889

Hiện tại, đường link trang web COMIS của VCCI như sau: comis.covcci.com.vn hoặc hstn.covcci.com.vn

Lưu ý: Chương trình khai báo C/O online chạy tốt trên trình duyệt Firefox 49 và máy tính phải được cài java applets plugin