Mô hình này tức tất cả những cty cung cấp thực phẩm đều phải để ý và cập nhật.
Sao cho lãng phí thấp nhất.
Đặc biệt là các sp tươi sống ...