http://ddvt.vn/topic/5567/nghiệp-vụ-cho-thuê-tàu-định-hạn
Phải kèm vào nghiệp vụ