Hồ sơ cần thiết xin giấy phép nhập khẩu thuốc thành phẩm

Đơn đề nghị xin cấp giấy phép nhập khẩu

Đơn hàng nhập khẩu

Giấy chứng nhận lưu hành tự do

Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm

Bộ nhãn gốc kém theo HDSD tại nước xuất xé kèm nhãn dự kiến và HDSD tiếng Việt

Báo cáo tồn kho thuốc

Hồ sơ tiền lâm sàng và lâm sàng đối với thuốc chứa dược chất mới, thuốc có sự kết hợp mới của các dược chất đã lưu hành được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt