Quy Nhơn cũng có những vị trí địa lí đáng kể.
Nhưng các tuyến đường vận chuyển còn chưa thuận tiện..
Nhưng đây là nơi hoàn toàn tiềm năng