Tân Cảng rất nhanh ... Vinalines vẫn đang trong quá trình xin hồ sơ ..