thanks thớt nhé
Cách tính rất rõ ràng...

Các phí liên quan đến hàng không và khai thác hàng có ai có hóa đơn ví dụ không ạ?
Hóa đơn của Nội Bài hoặc HCM ..
Xin cả nhà chia sẻ để hiểu rõ hơn các loại phí , lệ phí...