Cái này có thuộc mục Vận đơn đa phương thức không nhỉ?
Mẫu vận đơn đa phương thức như thế nào?