Thực ra nguyên lí bây giờ họ còn lựa chọn thêm là Giá cả cạnh tranh. Có nhiều tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp ..