Singapore là thị trường mà có lẽ những sp cao cấp của Việt nam nên tìm cách xâm nhập để có được thị phần và giá cả tốt ...