Các thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải đã tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Thống kê hồ sơ cho thấy tỷ lệ hoàn thành giải quyết hồ sơ luôn ở mức cao (trên 98%) và không có tình trạng hồ sơ bị quá hạn giải quyết.