ngày nay sự chuyển đổi đang diễn ra trong ngành công nghiệp chuỗi cung ứng, và nhận thức về các nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng đang dần thay đổi.