Blockchain với tiềm năng phá vỡ mọi giới hạn hợp tác toàn cầu, kết hợp với sự chính xác về thông tin và kiểm soát sẽ là một hướng đi đầy triển vọng trong tương lai.

Ai làm chủ công nghệ block chain thì quyết định sự thắng lợi trong cạnh tranh sao???