Tuyến đường sắt dài 70km vừa được lãnh đạo Trung Quốc - Nepal thỏa thuận sẽ kết nối Gyrion tại Tây Tạng với Thủ đô Kathmandu của Nepal, đưa dự án này trở thành một trong những kế hoạch hạ tầng tham vọng nhất tại nước này, nằm trong Sáng kiến Vành đai, con đường của Trung Quốc.