Kỹ năng cao?
Nhưng độ an toàn ko cao!?
Tức mạo hiểm quá lớn..
Dáng sợ hơn là đáng kinh ngạc