Hạt tiêu đen: hạt to (Campuchia) giá 15,3 đồng/kg, hạt to 5 lạng/kg, hạt to 15,6 đồng/kg, hạt to 5 lạng giá 15,3 đồng/kg, hạt to 5 lạng/kg đang được bày bán tràn lan!