Cái này cũng chỉ là hiểu chưa hết chứ chẳng phải hiểu nhầm.
XIn bổ sung như sau:

Hiểu ngành này chỉ như vận tải thuần túy Ngành này khó kiếm tiền, chỉ đi làm thuê Ngành này đơn giản, chỉ liên quan chút ít xuất nhập khẩu

Mời các bạn bổ sung