Ăn cơm Lào trong núi với cá thối :))
Nhịn đói giao hàng không có chỗ ngủ ở Hua Phanh
Đếm đò ở Móng Cái
Ngủ xe ở Mường Khương