Mong rằng có nhiều bài như thế này và càng cụ thể chi tiết càng tốt.
Các tham tán hoặc các thương vụ tại nước ngoài nếu có khả năng tổng hợp thì có thể là cơ sở tốt nhất cho các phương án thâm nhập thị trường ...