Đà Nẵng có nhiều tiềm năng nhỉ?
Nhưng tổng thể quy hoạch vùng thì liệu nhiều cảng thì có lãng phí không???