Tập khách hàng của Genesis khác với tập khách hàng của những dòng xe bình dân của Hyundai, vì vậy Hyundai đã ý thức được điều này và tách riêng 2 thương hiệu nhằm định vị hình ảnh riêng cho Genesis. Nhưng việc mở một showroom riêng cũng là việc nên làm từ sớm để củng cố hình ảnh thương hiệu của dòng xe này, tránh bị đánh đồng, làm giảm giá trị thương hiệu và mang đến cho tập khách hàng mục tiêu chất lượng dịch vụ tốt nhất.