Tuyến này được này, hy vọng động lực kinh tế phát triển Tây Bắc thành hiệu quả. Bà con nơi này vất vả quá ...