Tera 100 sử dụng máy MISHUBISHI của Nhật rất bền bỉ và đẳng cấp