Các doanh nghiệp này chắc ko bao giờ bị kiểm tra sau thông quan.
Toàn luồng xanh .
Không kiểm hoá ..
Hay có thêm những chính sách j?