Thêm trang web chuyên về Chuỗi cung ứng
www.cafeft.com
Trang diễn đàn này khá thú vị
Giành cho chủ hàng .
Dành cho người học và tìm công việc liên quan chuỗi cung ứng ..